Haberler

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 24.Ekim.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

İlgi yönetmelik Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ile birlikte uygulamada olup tehlikeli maddelerin dolumu, saklanması, taşınması, boşaltılması sırasında uyulması gereken kuralları belirlemektedir. 

Tehlikeli maddelerin dolumu için gerekli olan ambalajlar akredite kuruluşlardan test edilmiş ve onaylanmış olmalıdır. Ayrıca seçilecek ambalajın sahip olduğu performans değeri (UN derecesi) içine konulacak ürünün tehlike sınıfı için ilgi yönetmeliklerde belirlenmiş değere uygun olmalıdır. 

Greif'ın Türkiye'de üretmekte olduğu sac varillerin bazıları varil özelliklerine bağlı olarak uluslararası geçerliliği olan UN onaylarına sahiptir. Detaylı bilgi için satış ekibimizle iletişime geçiniz.

 

Yükleyicilerin Sorumluluğu

Tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgili tüm yönetmelikler yurtiçi ve yurtdışı taşımalarda yükleyiciyi ürününe ait tehlike sınıfını bilme, tehlike sınıfı ve gereklilikleriyle ilgili olarak nakliyeciyi, sorumlu personeli, acil durum ekiplerini, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirme ve ayrıca tüm ambalaj alternatifleri içinden ürününe uygun olanı seçme ve kullanma konusunda tek sorumlu kılar. 

Kanun ve yönetmeliklere göre ambalaj üreticisi veya taşıyıcı firma yukarıda bahsi geçen temel sorumlulukları yükleyici adına devralamaz, yükleyici bu sorumluluklarından feragat edemez.

 

Bisphenol A (BPA) İçermeyen Laklı Variller

Bisphenol A (BPA) içermeyen laklı variller ürünlerimiz arasına katılmıştır. Detaylı bilgi için satış ekibimiz ile temasa geçiniz.

 

 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 800. Sk. No:808 41480 Gebze - Kocaeli
Telefon : (0262) 751 13 30 - Faks : (0262) 751 13 29